Jongerenfonds: Update#1

Sinds kort hebben wij het initiatief jongerenfonds.nl onder onze hoede. Met een mooi woord zijn wij penvoerder en woordvoerder. In onze blogs nemen je de komende maanden mee over het wel en wee. Jongerenfonds wil een bruggenbouwer zijn tussen meerdere jongeren die een tof idee of initiatief hebben maar niet weten waar ze het geld vandaan moeten halen. Je kunt …

Welkom Jongerenfonds!

Het oorspronkelijke idee van het Jongerenfonds komt uit 1999 van een jongerenorganisatie die is opgegaan in de NJR.