Welkom Jongerenfonds!

Vanaf 15 juni nemen wij als Jongerentotaal het Jongerenfonds onder onze hoede.
Met het Jongerenfonds willen wij de weg voor geld voor jongeren versimpelen. Dit o.a. door informatie van fondsen die er zijn voor jongeren meer te gaan bundelen. Maar ook lokaal met gemeentes.

De komende zomerperiode gaan wij o.a met een enquete kijken hoe het is gesteld met de financiering van jongerenprojecten bij gemeentes. We brengen ze allemaal in kaart.
Lees voor meer informatie de thema pagina van het Jongerenfonds. Ook kun je het volgen via onze nieuwsberichten.

Afgelopen 2,5 jaar deed de organisatie Praktijkpioniers al onderzoek en pilots voor het jongerenfonds. Dit resulteerde o.a in een pilot van hoe zet je fonds op, en het aanvragen bij een fonds.
Alle ervaringen zijn terug te vinden in een beleidsbeleving. Vanuit deze basis zal Jongerentotaal het initiatief verder voort zetten en uitbouwen.