Jongerentotaal coördineert onderzoek voor ludieke Actie met Maatschappelijke Diensttijd

Jongerentotaal verzorgd samen met Praktijkpioniers een actie rondom Maatschappelijke Diensttijd. Wij hebben de actie MDT Marktplein opgezet.

Dit is een speciale tijdelijke actie om partijen met elkaar te verbinden rondom aanvraag MDT 2023.  Dit is een subsidieoproep van de overheid die nu open staat.
Marktplein staat voor samenkomst tussen vraag en aanbod. Wensen en behoeftes samen te laten komen.
Doel is dus min of meer handel. Er is een marktmeester aanwezig om in het proces je te ondersteunen. Het gaat om:

> Extra partners toevoegen voor je MDT aanvraag 2023
> Je hebt geweldig aanbod nog voor partijen die MDT aanvragen
> Je zoekt co-financiers
> Partijen vinden die wellicht in 1 aanvraag willen