Jongerenfonds: Update#1

Sinds kort hebben wij het initiatief jongerenfonds.nl onder onze hoede. Met een mooi woord zijn wij penvoerder en woordvoerder. In onze blogs nemen je de komende maanden mee over het wel en wee.
Jongerenfonds wil een bruggenbouwer zijn tussen meerdere jongeren die een tof idee of initiatief hebben maar niet weten waar ze het geld vandaan moeten halen.
Je kunt denken aan schoolprojecten, maatschappelijke initiatieven of een eigen onderneming.
Stap voor stap lanceren wij hiervoor producten, projecten en initiatieven.
Kortom een serviceplatform en en een portaal.

De komende maanden richten wij ons eerst op gemeentes. Door middel van een onderzoek kijken we wat gemeentes doen rondom maatschappelijke financiering voor jongeren. Hierbij gaat niet zozeer om de “wettelijke” taken van een gemeente, maar meer vanuit actief burgerschap.
Stel je neemt contact op met de gemeente en je hebt een goed idee, wat kan dan de gemeente voor je betekenen?
Iedere week neemt Jongerentotaal een aantal gemeentes onder de loep.
Wij nemen contact op met elke gemeente en brengen de mogelijkheden in kaart. Het betreft een voorverkenning. We doen dit eerst via de algemene kanalen van de gemeente voor burgers, hierna volgt een diepere screening.
Rond eind oktober 2023 kunnen wij een mooi overzicht laten zien en dan is ook de officiele start van het platform Jongerenfonds.

Naast gemeentes benaderen wij ook zoveel mogelijk fondsen en bedrijven die financieringsmogelijkheden aanbieden voor jongeren.

Het Jongerenfonds is de afgelopen drie jaar uitvoerig getest, eerst onder een andere naam. Van alle ervaringen is er een beleidsbeleving opgesteld. Dit werd gedaan door onze zusterorganisatie Praktijkpioniers. Ervaringen rondom jongerenfonds is een van de aanleidingen geweest van de start van Jongerentotaal.