Initiatieven

Let's Go MDT Bodegraven-Reeuwijk

Doelstelling

Let's Go is een verzamelproject van activiteiten voor jongeren. Van sporten en bewegen tot koken, vooral activiteiten die leuk zijn en waar ruimte is voor nieuwe contacten en persoonlijke gesprekken. Voor dit project van de Gemeente is ook een Maatschappelijk Diensttijd project actief.

Image

Cijfers

90 jongeren kunnen meedoen aan het project. Via vier opties.

Rol van Jongerentotaal

Jongerentotaal verzorgt voor dit initiatief de projectleiding van het MDT. Daarnaast kijken we met de partners in het MDT naar meer kansen voor jongerenparticipatie.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer is de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Looptijd

juni 2023 tot februari 2024

Jongerenfonds

Doelstelling

Het Jongerenfonds heeft als doelstelling om de weg voor financiering voor jongeren makkelijker te maken. Er liggen kansen voor jongeren alleen is vaak lastig om de juiste route ervoor te nemen. Het Jongerenfonds is de matchmaker. In 2024 gaat het Jongerenfonds live. Zie ook de speciale pagina www.jongerenfonds.nl

Image

Cijfers

5000 jongeren kunnen meedoen is de beoogde doelstelling per jaar.

Rol van Jongerentotaal

Jongerentotaal zorgt voor de projectcoördinatie en conceptontwikkeling. Via diverse acties geven we aandacht aan het jongerenfonds.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer is een groep ondernemers, Jongerentotaal en jongeren.

Looptijd

juni 2019 tot dec 2029

KnowledgeXY

Doelstelling

KnowledgeXY is er voor jongeren die wat willen ondernemen. Primair richt KnowledgeXY op jongeren uit on-bevoorrechte posities uit Rotterdam-Zuid tussen 15-21 jaar.
Het gaat hierbij vooral om de jongeren van 18 t/m 21 jaar, zij behoren tot de schooluitvallers, waarvan een aantal ook tienermoeders zijn.
Maar KnowledgeXY kan veel meer betekenen. Zo is er ook een MDT voor de jongeren en kunnen ze in het grote kantoor van KnowledgeXY een eigen onderneming starten. Meer informatie op de site

Image

Cijfers

100 jongeren kunnen meedoen is de beoogde doelstelling per jaar.

Rol van Jongerentotaal

Jongerentotaal ondersteunt met helpen bij projecten in brede zin. Van heel praktisch tot verkenning.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer is Sarina van la Parra

Looptijd

Jongerentotaal ondersteunt Sarina minimaal tot 1-01-2025

Go Future

Doelstelling

Vanuit de missie om jonge mensen te helpen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf en hen een gedegen voorbereiding te geven op een sterk veranderende maatschappij en arbeidsmarkt hebben we GoFuture opgezet.

De 21st century skills vormen de basis van GF. De set vaardigheden die ze meekrijgen via GoFuture stelt hen in staat om in de toekomst creatief mee te denken, goede samenwerkingen op te zoeken, weten waar je kennis vandaan kunt halen, te blijven communiceren en te denken in oplossingen.

Meer informatie op de site van Go Future

Image

Cijfers

350 jongeren doen mee per schooljaar

Rol van Jongerentotaal

Jongerentotaal ondersteunt met helpen bij projecten in brede zin. Met name gericht op burgerschap.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer is Robert van Oosten

Looptijd

Jongerentotaal ondersteunt Robert en zijn minimaal tot 1-01-2025